June 8, 2012

Origami

Har ni hört talas om "det papperlösa samhället"? Ja, papperslöst är det inte hos Starling&Grobba iallafall. Vi får ett ryck emellanåt och praktiserar origami. 
Origami (från det japanska ordet oru – vika – och kami – papper) är konsten att vika papper till tredimensionella objekt.
Här kan ni ladda ner olika mallar och testa själva. Knep och knåp i allra högsta grad.

No comments:

Post a Comment