April 19, 2012

Mot nya mål


Bereder väg mot nya mål och brainstormar, briefar, bloggar och brevskriver (email). Uppdaterat och slipat på hemsidan har vi också hunnit med. Avslutar snart med after work...

1 comment: